06
มีนาคม
ระดับฃั้นประถมศึกษา
01
มีนาคม
บัณฑิน้อย ประจำปีการศึกษา 2562
16
กุมภาพันธ์
สานสัมพันธ์ปัณณวิชญ์ ครั้งที่ 14
02
กุมภาพันธ์
สอบ O-net
สอบ O-NET
9:00 น. - 16:00 น.
โรงเรียนปัณณวิชญ์